Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

KDO JSME


Sociálně demokratické ženy (dále jen SDŽ) jsou zájmovým hnutím pracujícím v rámci ČSSD. Řídí se Programem a Statutem SDŽ v souladu s Programem a Stanovami ČSSD. Sdružují ženy sociálně demokratické orientace s cílem vytvářet prosazovat sociálně demokratický program, což znamená zejména:
  • prosazovat ženy do politického, hospodářského a veřejného života na principu rovných příležitostí;
  • vytvářet program zaměřený na rovné postavení žen a mužů a problematiku rodiny;
  • obhajovat zájmy žen, iniciovat a účastnit se řešení jejich problémů;
  • pomáhat při vzdělávání a zapojování žen do aktivního politického života;
  • prosazovat zastoupení žen v orgánech ČSSD a na kandidátních listinách ČSSD na všech úrovních s cílem naplnit rezoluce PES (Evropská Sociálně demokratická strana) a SIW (Mezinárodní Socialistické ženy) o rovném zastoupení žen.

SD� 2017

Adresa
Lidový dům, Hybernská 7
110 00 Praha 1
Česká republika

asistentka ÚS SDŽ
telefon: +420 296 522 221
e-mail: sdz@socdem.cz

Vedení Sociálně demokratických žen volební období 2017 - 2019

V sobotu dne 4. března 2017 se v Praze konala Celostátní konference Sociálně demokratických žen, která zvolila vedení SDŽ na volební období 2017 – 2019.

Ing. Lenka Fojtíková – předsedkyně SDŽ

Ing. Zdenka Marková - statutární místopředsedkyně SDŽ

Ing. Marie Vaicová – místopředsedkyně pro organizaci SDŽ

Mgr. Hana Burdová – místopředsedkyně

Mgr. Věra Lejčarová – místopředsedkyně

Mgr. Yvona Kubjátová – místopředsedkyně


ÚKK SDŽ

Veverková Pravoslava – předsedkyně ÚKK SDŽ

Mgr. Alena Andělová – členka

Kulakevičová Milada  – členka

Loduhová Marie – členka

Nekolová Zdenka – členka