Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

KDO JSME


Sociálně demokratické ženy (dále jen SDŽ) jsou zájmovým hnutím pracujícím v rámci ČSSD. Řídí se Programem a Statutem SDŽ v souladu s Programem a Stanovami ČSSD. Sdružují ženy sociálně demokratické orientace s cílem vytvářet prosazovat sociálně demokratický program, což znamená zejména:
  • prosazovat ženy do politického, hospodářského a veřejného života na principu rovných příležitostí;
  • vytvářet program zaměřený na rovné postavení žen a mužů a problematiku rodiny;
  • obhajovat zájmy žen, iniciovat a účastnit se řešení jejich problémů;
  • pomáhat při vzdělávání a zapojování žen do aktivního politického života;
  • prosazovat zastoupení žen v orgánech ČSSD a na kandidátních listinách ČSSD na všech úrovních s cílem naplnit rezoluce PES (Evropská Sociálně demokratická strana) a SIW (Mezinárodní Socialistické ženy) o rovném zastoupení žen.

SD� 2015

Adresa
Lidový dům, Hybernská 7
110 00 Praha 1
Česká republika

asistentka ÚS SDŽ
telefon: +420 296 522 221
e-mail: sdz@socdem.cz

Vedení Sociálně demokratických žen volební období 2015 - 2017

V sobotu dne 7. března 2015 se uskutečnila v Praze Celostátní konference Sociálně demokratických žen, která zvolila vedení SDŽ na volební období 2015 – 2017.

Jindřiška Maršová – předsedkyně SDŽ (foto)

Jaroslava Andreaová – statutární místopředsedkyně SDŽ

Lenka Fojtíková – místopředsedkyně pro organizaci SDŽ

Věra Lejčarová – místopředsedkyně SDŽ

Zdenka Marková - místopředsedkyně SDŽ

Marie Vaicová -  místopředsedkyně SDŽ

Eva Fischerová – čestná předsedkyně SDŽ

ÚKK SDŽ

Alena Andělová – předsedkyně ÚKK SDŽ

Marie Loskotová – členka

Marie Loduhová – členka

Naďa Parýzková – členka

Jana Vojtíšková – členka

Jiřina Slavíková – členka

Eva Kladenská – náhradnice