Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

O zařízeních péče o děti ve Vídni


Zařízení péče o děti (nejen) v Praze dlouhodobě kapacitně nezvládají uspokojovat poptávku. Srovnatelně velká Vídeň je na tom podstatně lépe. O tom, co město podniká, aby zajistilo odpovídající péči v souladu s Barcelonskými cíli, jak se mu to daří a jaké jsou alternativní modely péče, jsme si povídaly s Christine Spiess, vedoucí oddělení pro mateřské školky vídeňského magistrátu.

Jak Rakousko plní Barcelonské cíle a jak je na tom v celostátním měřítku Vídeň?

Barcelonské cíle Evropské unie stanovují, že pro nejméně 90 % dětí ve věku od 3 let do nástupu do školy a pro nejméně 33 % dětí do 3 let musejí být k dispozici místa v zařízení péče o děti. Příspěvky na děti jsou ve Vídni odvislé od výše příjmu, a proto se ženy vrací dříve zpět do zaměstnání.

Město Vídeň na tuto situaci včas zareagovalo a nyní se intenzivně soustředí na zřizování míst v jeslích: celkem je nyní ve Vídni 84.060 míst v zařízeních péče, provozovaných městem i soukromých, z toho je celkem 14.466 míst v jeslích (4.873 míst v obecních zařízeních péče, 7.628 v soukromých, 981 v dětských skupinách a 984 míst u denních matek a otců). V zajištění této péče je tak Vídeň na tom nejlépe ze všech spolkových zemí. Intenzivním probíhajícím zřizováním dalších míst v jeslích se město na konci roku přiblíží Barcelonskému cíli, a to závazku 33% dětí umístěných v jeslích. Když pomineme děti čerstvě narozené, pro které ve skutečnosti neexistuje skoro žádná poptávka po péči, ve Vídni má více než 42 % dětí ve věku 0-3 roky možnost využívat zařízení péče. Co se týče dětí „školkových“, dosáhlo město Barcelonského cíle již dávno.

Jaké možnosti mají ve Vídni rodiče malých dětí, co se týče zajištění péče? Jak jsou dané služby finančně náročné? Kdo ve Vídni financuje jejich vznik a provoz?

Zajišťování péče o děti je v Rakousku v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. V tom, jak se jim to daří, jsou velké rozdíly. Vídeň je v celostátním srovnání jedinečná tím, že od roku 2009 navštěvují děti do věku 6 let jesle a školky zdarma, platí se pouze příspěvek na jídlo a speciální nabídky. Dobře strukturovaný podpůrný systém umožňuje z velké části bezplatné využívání také soukromých mateřských školek, dětských skupin a denních rodičů. Město Vídeň zainvestuje v souladu s rozpočtovým plánem z roku 2010 pouze do těchto zařízení péče o děti okolo 224 milionů euro. Sociálně slabí rodiče a rodiny mohou od roku 2009 žádat o příspěvek na poplatek za stravování dětí. Vídeň je jediná spolková země, kde může většina zaměstnaných matek pracovat na plný úvazek. Skvělá nabídka zařízení péče o děti umožňuje sladit zaměstnání a rodinu. Příznivá otevírací doba pro zaměstnané, zaopatření dětí i během prázdnin, denně obědy a dobře vyškolený personál, to vše vytváří nezbytné podmínky pro snazší skloubení zaměstání a péče o děti. Vysoká, 76% míra zaměstnanosti žen ve Vídni to jen potvrzuje.

Varianty zařízení péče o děti pro rodiče s malými dětmi: Místa pro malé děti do šesti let jsou k dispozici v jeslích a rodinných skupinách. Jesle jsou určené dětem do 2 let věku, popřípadě dětem, které v aktuálním roce slaví třetí narozeniny. Děti ve školkovém věku mají možnost docházet do školky nebo rodinné skupiny buď pro děti v kategorii od narození do 6 let nebo v kategorii od 3 do 10 let. Za “školkové” děti považujeme ty ve věku od 3 do 5 let, popřípadě ty, které oslaví v aktuálním roce šesté narozeniny. Péče v dětských skupinách a u denních rodičů představují alternativu k institucionálním zařízením. Denní rodiče pečují o jedno nebo více dětí v rámci sdružení denních rodičů. Dětské skupiny jsou založeny na iniciativě a vedeny za výrazné spolupráce rodičů. Zpravidla tato zařízení využívají menší děti.

Která z možností výše je nejvíce využívaná?

Malé děti mají ve Vídni možnost navštěvovat 672 zařízení, z nichž 240 je provozováno městem. Péče o školkové děti je zajišťována v 832 zařízeních, z nichž je 322 zřízeno městem. 124 zařízení je provozováno organizací Wiener Kinderfreunde (pozn. red.: největší vídeňský soukromý provozovatel jeslí, školních družin atd.). Různé církevní (katolické a evangelické) organizace provozují celkem 125 těchto zařízení.

Kromě městských a soukromých zařízení péče o děti existuje také možnost využít denní matku nebo denního otce, respektive dětskou skupinu. Celkem funguje ve Vídni 266 denních rodičů a 219 dětských skupin.

Nabídka dětských skupin a denních rodičů přitom často vyplývá z potřeby doplnit nabídku institucionální péče o děti v jeslích, školkách nebo rodinných skupinách.

Rodiče „denních dětí“ oceňují jednak možnost flexibilně uzpůsobit časové rozmezí péče a vzhledem k malému počtu dětí ve skupině také kvalitní rodinný charakter péče. Péče zajišťovaná denními matkami a otci se vzhledem ke své specifičnosti nejlépe hodí pro děti do tří let. Jakmile ale dosáhnou odpovídajícího věku, přejdou obvykle do dětské skupiny nebo mateřské školky.

Má město Vídeň prorodinnou politiku směrem dovnitř, k vlastním zaměstnancům a zaměstnankyním, a směrem ven – k veřejnosti?

Pracovníci a pracovnice vídeňského magistrátu mají slevu na umístění dětí do zařízení péče. Muži, zaměstnaní na vídeňském magistátě, mají od června letošního roku nárok na jednoměsíční pauzu, ve které pečují o svého čerstvě narozeného potomka. Otcové, kteří žijí s matkou svého dítěte, získávají po jeho narození možnost využít až čtyřtýdenní pracovní pauzy. Toto usnesení je prvním krokem v rámci motivačního systému stimulujícího otce, aby strávili čas se svým dítětem, a podporuje take rovné postavení žen a mužů. Město Vídeň tak podporuje aktivní otcovství politicky i provozně.


Vídeňským rodinám s nízkými příjmy je poskytována další podpora například v podobě rodinných příspěvků. Tzv. rodinný pas umožňuje kromě jiných výhod získat slevy na různé volnočasové aktivity.

Děti ze zahraničí do 15 let a rakouští žáci a žačky do 19 let věku jezdí během školních prázdnin a o všech nedělích a svátcích ve Vídni zdarma.


Zdroj: Gender Studies, o.p.s., Anna Kotková, 31. 8. 2011, dostupné z: http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2296350Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru