Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Prohlášení Sociálně demokratických žen při příležitosti Mezinárodního dne žen 2012


Potřebujeme změnu, potřebujeme novou politiku, která bude lidi dávat dohromady a ne je rozdělovat“.


Potřebujeme vládu, která nebude štvát jednotlivé sociální skupiny proti sobě, mladé proti seniorům, zaměstnané proti nezaměstnaným, zdravé proti nemocným…


Potřebujeme vládu, která najde účinné prostředky, jak tíhu nákladů finanční krize spravedlivě rozdělit a nebude je jenom přesouvat na nejslabší skupiny, které se nemohou bránit. Vymáhání pohledávek spolu s otřesně nastaveným systém exekucí je nejziskovější

a bezuzdný byznys pro advokáty a exekutory u nás. Jeho primárním cílem již dávno není uspokojit věřitele, ale „namastit si kapsu“. Posílá celé skupiny obyvatel do hluboké bídy….


Potřebujeme vládu, která o svých občanech nebude tvrdit, že jsou to lidé, kteří nechtějí pracovat, když ztratí práci a nezaslouží si sociální pomoc. Privatizace aktivní zaměstnanecké státní politiky ve prospěch soukromých subjektů nevede k začlenění práce schopných lidí do zaměstnání. Současná vláda neřeší vynucenou práci za žebrácké mzdy. Minimální mzda ve výši 8.000 Kč, nezvýšená od roku 2006 patří v Evropě k nejnižším. Částky existenčního minima

2. 200 Kč, životního minima 3. 410 Kč a z toho odvozené sociální dávky, vzbuzují v potřebných lidech pocity beznaděje….


Potřebujeme vládu, která apriori nepodezřívá občany ze zneužívání nemocenských dávek, když onemocní. Lidé se bojí jít do nemocnice, že na to nebudou mít. Nepotřebujeme vládu, která hendikepovaným snižuje drasticky sociální dávky určené nejchudším...


Potřebujeme vládu, která má čitelnou rodinnou politiku k zajištění podmínek pro sladění rodičovských a pracovních rolí. Vládu, které nebude jedno, že mladí lidé u nás se dostali v Evropě na první místo ve spotřebě alkoholu, stejně tak jako v užívání drog. Nepotřebujeme vládu, která se v řízení školství dostala na samou hranici před rozvratem…


Potřebujeme vládu, která seniorům poskytne penze, ze kterých mohou důstojně žít.

Je ostudné a nemravné chtít „pustit žilou“ penzijnímu systému a přitom rozdávat ministerským úředníkům fantastické odměny. Veřejné funkce musí být pro lidi s morálním a odborným kreditem…


Potřebujeme vládu, která umí vybrat spravedlivé daně a umí s nimi hospodařit, která

se jenom nezaklíná „bojem proti korupci“, ale bude konat a bude mít výsledky…


Potřebujeme vládu, které občané mohou věřit, že spravuje zemi ve prospěch všech.


Praha 3. března 2012Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru