Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Zpráva z LISABON PES WOMEN a PES KONGRES 2018


Čtvrtek 6. 12. 2018

Statutární jednání PES Women
Volba předsedkyně PES Women

Konference PES Women se podrobněji zabývala jedním z největších problémů, které brání politické účasti žen a pokroku směrem k rovnosti v dlouhodobém horizontu. Proběhla se sloganem: "Násilí na ženách v politice“. Stálá komise pro ženy PES volí prezidentku a tři místopředsedkyně na období dva a půl roku. Jejich volba se shoduje s každou volební volbou kongresu PES. Každá z kandidátek se měla možnost představit v několikaminutovém příspěvku. Volba byla tajná.

Výsledky hlasování:

Prezidentka: Zita Gurmai
Víceprezidentky:

Marja Bijl, PvdA (the Netherlands)
Zefi Dimadama, PASOK (Greece)
Mija Javornik, SD (Slovenia)

Na konferenci PES Women zvolila organizace také nový výbor, který dohlíží na organizaci.

Členky stálého výboru:

Rhonda Donaghey, Labour Party (Ireland)
Elke Ferner, SPD (Germany)
Cecilia Gondard, PS (France)
Romana Jerkovic, SDP (Croatia)
Michaela Kauer, SPÖ (Austria)
Roulla Mavronikola, EDEK (Cyprus)
Marianne Mikko, ESD (Estonia)
Elza Pais, PS (Portugal)
Olga Zrihen, PS (Belgium)

Panely pro členy PES Woman a aktivisty

Až do večerních hodin dále probíhaly panely, které se věnovaly nespočtu témat týkající se diskriminace žen. Hovořilo se například o hnutí #metoo, o boji s psychologickým násilím, spolu s pronásledováním, verbálním zneužíváním na veřejných místech a na internetu. Jedním z témat bylo také zvyšování povědomí o sexuálním a reprodukčním zdraví, prevence a komplexní sexuální výchova pro všechny dospívající, mladé dívky a chlapce v rámci školy i mimo ni. Nejdiskutovanějším tématem se stalo rovnocenný a poměrně vyvážený přístup ke sdílení placené a neplacené práce (například odpovědnosti za péči), volba pracovních míst bez jakýchkoli genderových předpojatostí, a současně rozdílné finanční ohodnocení mužů a žen, kdy v Evropě ženy stále vydělávají v průměru o dvě výplaty ročně méně než muži.

PES žádá všechny členské státy EU, aby ratifikovaly a provedly Istanbulskou úmluvu, kterou Rada Evropy zavedla v roce 2011, aby se Evropa stala bezpečnějším místem pro všechny ženy.

Pátek 7. 12. 2018

Kongres PES
Zahájení a jednání kongresu
Přijetí zprávy o činnosti PES

Osm usnesení bude tvořit základ volebního manifestu PES pro rok 2019.

  • Posílení mládeže
  • Sociální Evropa
  • Progresivní ekonomika
  • Silnější demokracii v Evropě
  • Zdravé životní prostředí a potraviny, zelený růst a moderní průmysl
  • Rovnost žen a mužů v Evropě
  • Spravedlivý, udržitelný, pokojný a prosperující svět
  • Spravedlivé a progresivní azylové a migrační politiky, které fungují pro všechny

Panely lídrů a relevantních osobností. Jednání se zúčastnil rovněž předseda Labour party Jeremy Corbyn.

Kongres prohlasoval všechny rezoluce an block.

Oznámení o volbě předsedy PES a členů předsednictva PES

Delegáti na kongresu Strany evropských socialistů v Lisabonu znovu zvolili v tajné volbě za předsedu strany Sergeje Stanisheva, který se na všechny obrátil se svou vizí Evropy, která je spravedlivá, svobodná a udržitelná.

Sobota 8. 12. 2018

Kongres PES
Projevy a panely lídrů

Panely lídrů se týkaly vizí společné budoucnosti Evropy. Vystoupil zde například Antonío Costa premiér portugalské vlády, Pedro Sanchéz a další. Nejvíce diskutovaným tématem byly klimatické změny, sociální udržitelnost států, zahraniční trh, vytváření příležitostí pro mladé lidi a migrační krize. Ve svých projevech zmínili také důležitou roli žen ve společnosti a jejich nezastupitelnou roli v rodině (zaměstnání, péče o děti a staré rodiče, domácnost) a na nárocích, které jsou na ně kladeny. Jsou větší nároky na jejich vzdělání a kompetence při kandidaturách na politické funkce oproti mužům.

Oznámení společného kandidáta a závěr

Společným kandidátem se stal Frans Timmermans.

Frans Timmermans ve svém projevu uvedl, že v evropských volbách v příštím roce by společné demokratické vítězství zajistilo pro lidi v celé Evropě volnou, spravedlivou a udržitelnou společnost. Jeho projev získal ovace ve stoje od premiérů António Costa, Pedro Sáncheze, Josefa Muscata, vůdců stran a aktivistů.

Kongres PES v Lisabonu zaznamenal pokroky v přípravě voleb v květnu roku 2019. Na kongresu strana schválila osm usnesení - ambiciózní politickou platformu pro investice do komunit, prosazování ekologických přechodů a vytváření příležitostí pro mladé lidi. Osm usnesení bude tvořit základ volebního manifestu PES z roku 2019.

Zpracovala:

Ing. Zdenka Marková, statutární místopředsedkyně SDŽ, 15. 12. 2018Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru