Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Cestovní zpráva ze zasedání Stálého výboru pro ženy, Strany evropských socialistů ( PES W ) dne 1.června 2010 v Madridu v sídle PSOE Headquatres,Calle de Ferraz 70.


Program :

1.Představení jednajících a schválení programu jednání

- zpráva Presidentky PES W Zity Gurmai

2.Přehled běžných záležitostí PES W

3.Priority Španělského předsednictví – presentované Bibianou Aido – španělskou ministryní

pro rovné příležitosti

4.Evropská Charta práv žen

5.Strategie Rovných příležitostí

6.Deklarace v boji proti násilí páchaném na ženách

7.Cesta ze současné krize

8.Evropská unie a národní legislativy týkající se zákazu nošení Burky

9.Belgické předsednictví

10.Organizační záležitosti

- nadcházející schůze

- PES W výroční konference


Jednání se zúčastnily zástupkyně a členky výboru z Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Holandska, Irska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Španělska, Generální tajemnice ECOSY – Janna Besamusca / jména účastnic a země dle přiloženého seznamu /.


Jednání řídila předsedkyně výboru PES W Zita Gurmai, přítomna byla místopředsedkyně Anna Karamanou – Řecko. Politická poradkyně Zity Gurmai Lesia Radelicky a paní

Candela Mora – představitelka Španělské strany sociální demokracie.

Jednání se účastnila rovněž Soleded Cabezón ze Španělské strany sociální demokracie. Dále během zasedání PES W přišla na jednání Španělská ministryně pro Rovné příležitosti paní

Bibiana A i d o.

Předsedkyně výboru PES W Zita Gurmai informovala přítomné zástupkyně o své schůzce s Ch.M. Barossem jejímž hlavním tématem bylo nedodržování genderové politiky, která má v současné době dvě tváře – hovoří se o rovných příležitostech, ale tato nejsou dostatečně respektována a uplatňována.

Španělská ministryně pro rovné příležitosti Bibiana Aido velmi srdečně přivítala ve svém projevu přítomné zástupkyně jednotlivých zemí.Ve svém projevu se snažila podat přehled o stavu rovných příležitostí ve Španělsku. PES W přivítalo a plně podporuje iniciativu Španělského předsednictví v první polovině roku 2010, které přijalo genderovou rovnost jako top prioritu, která se projevuje především v boji proti násilí páchaného na ženách napříč celou Evropou. Genderově pojaté násilí je přítomné ve většině případů smrti případně zmrzačení žen ve věku 16 – 44 let. Na takto podložené násilí umírá více žen než na případy rakoviny nebo dopravních nehod. Statistiky odhalují, že každá třetí žena se setká s násilím během svého života a to v jakékoliv formě – sexuální, psychické, fyzické.10% žen je oběťmi znásilnění nebo pokusu o znásilnění.Tento fakt je nepřijatelný pro každého z nás. Proto bude pokračovat kampaň jejímž mottem je MOJE TĚLO, MOJE PRÁVA (MY BODY, MY RIGHTS).


2


Nelze rovněž opomenout problém AIDS neboť virus HIV je neustále příčinou nemocí a smrtí žen v produktivním věku a to proto,že nemají dostatek informací jak předcházet těmto nemocem a i v případě onemocnění nemají přístup k odpovídající léčbě.

/Znovu odkaz na Zprávu o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2009, Zpravodaj : Marc Terabella /.

Zde je nutné upozornit na doporučení pro EU na zavedení bezplatného telefonního čísla (116 016 ), které by umožnilo získat informace a pomoc v případě násilí, pro oběti tohoto násilí – ženy napříč Evropou navržené a podporované Španělským předsednictvem. Bohužel finanční rozpočet programu Daphne je omezený v důsledku krize.

V dalším bloku jednání přítomné zástupkyně zemí podaly informace týkající se voleb do jednotlivých Parlamentů zemí a to v České republice, kde již volby proběhly, dále ve Spolkové rep. Německo a ve Francii. Před volbami se nacházely země Belgie a Holandsko.

K situaci v Řecku pak referovala místopředsedkyně PES W Anna Karamanou.

Nejhorší situace však nastala v Rumunsku a to především v postavení rumunských žen v důsledku finanční krize, jak uvedla poslankyně Evropského parlamentu a členka předsednictva PES W Rovana Plumb. Ženy tam pracující ve veřejných službách, a to ze 70% dostávají za svou práci 70Euro za měsíc,v některých oblastech nedostanou ani tuto částku.

Znovu byl nastolen problém k diskuzi Nová sociální Evropa a to právě v oblasti genderové,

nerovnost mezi Evropou východní a západní, nerovnost mezi členy EU a migranty, nerovnost mezi muži a ženami, rozbor demografie na zemi a věkové složení obyvatel.

Diskuze nastala i k bodu č.8, který nastolil problém nošení „burky“ - oděvu muslimských žen, který zahaluje celé tělo i s tváří a ponechává otvor pouze pro oči. K tomuto problému se vyjádřily především země – Francie,Belgie, Holandsko, země mající problémy s obyvateli – muslimy, kteří tento oděv oblékají.V současné době se přiklánějí k zákazu nošení tohoto druhu oděvu, a to na veřejnosti. Další zúčastněné země včetně České republiky  se vyjádřily v tom smyslu, že tento problém, není nutné zatím v jejich zemích řešit, neboť zde nevznikl prozatím žádný problém, který by je nutil zvažovat zákaz nošení burky na veřejnosti.


Dále byly přítomné účastnice informovány o nadcházejícím Belgickém předsednictví EU.


Termíny dalších jednání Stálého výboru pro ženy a i termín Výroční konference PES W budou dodatečně upřesněny.


Jednání Stálého výboru pro ženy – PES W v Madridu dne 1.června 2010 ukončila jeho předsedkyně Zita Gurmai v 17,00hod.Zprávu předkládají :

Jaroslava Andreaová

Místopředsedkyně SDŽ

Členka ÚVV ČSSD


Alena Andělová

Předsedkyně ÚKK SDŽ

Členka ÚVV ČSSD


Příloha:složka materiálů Praha 17.června 2010Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru