Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Zpráva SDŽ pro zasedání PES W v Bruselu k důchodové situaci žen v ČR 2011


Koaliční pravicová vláda­; volební období 2010 - 2014
Občanské demokratické strany (ODS), TOP 09 a Věcí Veřejných (VV)Obecně v ČR pokračuje od přijetí nového zákona o důchodovém pojištění v roce 1995 trend odstraňování dřívějších zvláštních úprav pro ženy, které jim kompenzovaly dobu a pokles výdělku v souvislosti s péčí o dítě.

Nejvíce tak postihuje ženy postupné odstranění nižšího důchodového věku, který ještě v roce 1994 byl stanoven v rozmezí od 53 do 57 let věku v závislosti na počtu vychovaných dětí při odpracování nejméně 25 let doby zaměstnání. V ČR od té doby probíhá postupné zvyšování důchodového věku na principu o dva měsíce více pro každý další ročník narozených mužů a o čtyři měsíce pro každý další ročník narozených žen. Takto byl postupně vytýčen cíl dosažení věku 62 let vládou Václava Klause (ODS) 1997, poté 63 let vládou Vladimíra Špidly (ČSSD) a 65 let vládou Mirka Topolánka (ODS) 2009 a nyní 2011 je schvalován v Poslanecké sněmovně zákon předložený ministrem práce Drábkem (TOP 09), který nepochybně vláda Petra Nečase (ODS) prosadí, aby se důchodový věk zvyšoval takto i nadále bez jakéhokoliv věkového omezení (!).

V okamžiku, kdy příslušný ročník žen po zohlednění počtu dětí dosáhne stejný důchodový věk jako muži stejného věku, zvyšuje se pro ženy dále důchodový věk stejně jako u mužů, tj. o dva měsíce pro každý další ročník.

Ženy dále postihuje i postupné prodlužování doby pojištění potřebné pro odchod do důchodu, které se z původních 25 let zvedlo na 35 let a nyní je v návrhu Drábkova zákona požadováno 40 let. Jsou to právě ženy, které mají zpravidla kratší pojištěnou dobu právě z důvodu péče o děti, popř. o staré rodiče, a jsou to právě ženy, které mají většinou i nižší výdělky ze stejného důvodu. To vše se projeví v tom, že budou reálně často pracovat déle než bude jejich důchodový věk, protože budou muset získat prací po dosažení důchodového věku zákonem požadovanou 40 letou dobu pojištění.

Tato vláda o žádné kompenzaci pro ženy nechce slyšet: „Děti jsou soukromou záležitostí každého občana a je na něm, jak se svobodně rozhodne, zda a kolik jich bude mít a jak tomu přizpůsobí svůj pracovní život“.

Návrh odborů (Vít Samek), který byl zahrnut do závěrů expertní tzv. Bezděkovy komise, aby se ženám eliminoval propad výdělků v době péče o dítě tzv. sdílením vyměřovacího základu obou rodičů v době, kdy žena z důvodu péče o dítě nepracuje vůbec nebo pracuje jen na částečný úvazek, vláda do novely nezahrnula, ačkoliv slibovala respektovat závěry Bezděkovy komise.Jindřiška Maršová – předsedkyně Sociálně demokratických žen, Czech republic

Jaroslava Andreaová – místopředsedkyně Sociálně demokratických žen

Jaroslava Hrabětová – členka Ústřední kontrolní komise

Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru