Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Zpráva ze služební cesty do Marseille, Francie, ve dnech 1. - 4. 10. 2015


Předkládají: Bc. Alena Andělová, DiS., Ing. Lenka Fojtíková, Zdenka Marková

Ve dnech 2. a 3. října 2015 se konalo zasedání SIW v Marseille, jehož výstupem je prohlášení SIW (text viz příloha). Hlavním tématem oficiální části jednání byla uprchlická krize s akcentem na ženy imigrantky a problémy žen spojené s migrací – „Kdo jsou ženy migrantky? Odkud přicházejí? Kam míří?“ vystoupily zde např. Maurice Braud, (Francie), Sandrine Mazetie (Francie), Soraya Louze (Alžír), ThourayanHammami Bekr (Tunisko), Zefi Dimada (Řecko).

Další den se projednávala migrační politika. Česká delegace byla předsedkyní SIW Ouafa Hajji vyzvána, aby sdělila své stanovisko a svou praktickou zkušenost s migrací. Členky delegace podaly na fóru zdravici a následně hovořila Bc. Alena Andělová v souladu s usnesením ÚVV ve věci migrace – je nutné „ soustředit se na podstatu problému migrace, ne pouze na její následky. Dodržovat a respektovat pravidla schengenského prostoru důsledně ve všech zemích EU, rozhodování o azylu pro uprchlíky či o návratu nelegálních migrantů do země původu. Musí být rovněž definován evropský seznam bezpečných zemí původu. Je nutné zesílit boj proti organizovanému zločinu a pašeráctví lidí, včetně misí Společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Musí být zachována dobrovolná povaha solidárních opatření, která se týkají přerozdělení azylantů v rámci EU. Jednotlivé členské státy musejí mít i nadále právo rozhodovat o tom, komu a v jakém počtu poskytnou pomoc ve formě azylu a integrace. Je nepřijatelné, aby byly zaváděny kvóty či jiná trvala opatření, týkající se povinného přerozdělení uprchlíků.“ (Cit. z usnes. ÚVV ČSSD). Dále hovořila o vracení ekonomických nelegálních imigrantů, zkušenostech z uprchlických táborů v Evropě, nutnosti kontroly toku lidí do EU. Toto stanovisko podpořila i předsedkyně evropských socialistek (PES W) Zita Gurmai a zástupkyně Řecka Zefi Dimadama. Rozvinula se různorodá diskuze zda uprchlíky a uprchlice před válkou následně vracet nebo zda je integrovat do země, která poskytla azyl. Diskuze byla emotivní, zároveň však velmi kultivovaná. Zástupkyně české delegace byly následně vyzvány Zitou Gurmai k účasti na jednání k migraci, které se bude konat v listopadu v Budapešti, protože je důležité, aby zde zaznělo stanovisko za Českou republiku.

Zasedání bylo přínosné, protože si zde účastnice ze všech světadílů vyměňovaly stanoviska a návrhy na možná řešení situace.

Zapsala: Bc. Alena Andělová, DiS.
6.10.2015

Příloha: Zprava-SIW-Marseille (PDF, 81 kB)Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru