Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Zpráva ze zasedání Ženské socialistické internacionály (SIW), Ženeva, ve dnech 28. až 29. června 2016
C e s t o v n í z p r á va

ze zasedání Ženské socialistické internacionály (SIW) konané v Ženevě ve dnech 28. až 29. června 2016 v sídle Maison Internationale des Associations, 15 rue de Savoises, Ženeva


Hlavní téma: Problémy rozvoje ženských hnutí po roce 2016

Zvláštní téma: Změny klimatu ve světě a vliv na společenství lidí, především žen.


P r o g r a m:

Úterý 28. června 2016 – Zahájení zasedání

setkání s Ouafou Hajji – prezidentkou SIW a zahajovací projev místopředsedkyně Chantal Kambia – místopředsedkyně SIW, členky Sociálně demokratického frontu /SDF/ Kamerun.


Středa 29. června 2016 - Zahájení zasedání

1. Projev místopředsedkyně Ženské Socialistické Internacionály

Pracovní ženské aktivity /AMT/, Demokratické Strany Práce / PDT/Brazílie Migueliny Vecchio

2. Projev Golaleh Sharafkandi, Demokratická ženská unie Kurdistánu –

Demokratická strana /KDP/ Irán

3. Projev Karoliny Leakovic – PES W místopředsedkyně, Chorvatsko

4. Projev Jessie Benoit, místopředsedkyně Svazu haitských Sociálních demokratů, Haiti

5. Projev Janet Camilo sekretářky pro mezinárodní spolupráci Dominikánské federace Soc. dem. žen /FEDOMUSDE/, Dominikánská Revoluční strana - Dominikánská republika


Následovala rozprava k až katastrofickým rozměrům sucha v Africe, k nutnosti více věnovat prostředky na zdravotní péči pro děti, přetrvávající vysoká úmrtnosti žen, špatné a těžce dosažitelné lékařské péči v některých oblastech světa a především ve všech příspěvcích byl kladen důraz na nutnost vzdělávání žen.


SIW opakovaně vyzývá k přijetí okamžitých opatření na:

a) podporu vzdělávání, diskuse a porozumění problematice migrujících uprchlíků na místní i celostátní úrovni,

b) zvýšení humanitární a infrastrukturální pomoci pro země hostující populaci migrujících uprchlíků,

c) provádění národní a regionální politiky a postupů, jež vytvoří solidární a humanitární léčbu migrujících uprchlíků, včetně poskytování odpovídajících přijímacích zařízení a zařízení zdravotní péče pro migranty,

d) potlačení praktik a politik diskriminujících migrující uprchlíky v rámci komunit a státní správy,

e) vytvoření partnerství a spojenectví s místními a národními skupinami a nevládními organizacemi na podporu a povzbuzení integrace obyvatelstva migrujících uprchlíků,

f) podporu spolupráce a diskuse mezi zeměmi a regiony, sdílení příběhů o úspěšných a osvědčených postupech vedoucích ku prospěchu jak migrujícím populacím, tak hostitelským zemím.


Jednání se zúčastnily zástupkyně regionů SIW:

Západní a Centrální Afrika, Jižní Afrika, Latinská Amerika – země z jižní oblasti a Severní a Karibské oblasti, Země střední severní a východní Evropy, Země Středozemní oblasti - Sever, Jih a Střední a Východní oblasti.


Zprávu předkládá:

Jindřiška Maršová – předsedkyně SDŽ

JUDr. Jaroslava Andreaová – statutární místopředsedkyně SDŽ
Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru