Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Kongres žen 2017


3. ročník Kongresu žen se konal 23. 9. 2017 v Institutu plánování a rozvoje v Praze 2 a v benediktinském klášteře v Emauzích tentokrát s tématem Ženy a veřejný prostor.

Kongres žen je nekomerční, neziskovou a nevýdělečnou iniciativou organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. Kongres podpořily a vystupovaly v něm významné osobnosti - ženy i muži, které dosáhly značné úspěchy a pomáhají posunout naši společnost dál.

Jednání kongresu probíhalo ve 3. blocích formou workshopů, později následovaly ještě přednášky a jiné aktivity, s velmi zajímavými a aktuálními tématy - Ženy ve veřejném prostoru, Bariéry, bezpečí, přístup, Migrantky mezi ženami, Čas na první českou prezidentku aj. Účastníci kongresu, kterých bylo asi 300 zejména mladých lidí, měli možnost zhlédnout také i velmi efektní Mapu bezpečí, Živou knihovnu, výstavu fotografií apod. v přilehlých sálech kláštera Emauzy. V jednotlivých workshopech i přednáškách proběhly po ukončení vystupujících mluvčích - expertů zajímavé a bohaté diskuse.

Kongres byl zorganizován a probíhal na vysoké profesionální úrovni a setkal se s velkým ohlasem u všech přítomných. Celému organizačnímu týmu patří velký obdiv a poděkování.

V Praze dne 23. 9. 2017
Mgr. Jiřina Slavíková
předsedkyně klubu SDŽ Praha 8Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru