Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Důstojné porody - téma pro budoucího ministra / ministryni zdravotnictví ČSSD?


V odpoledních hodinách dne 11. 10. 2017 se konala velmi zajímavá diskuze ve Steinerově sále v Lidovém domě, kterou zorganizovaly členky Oranžového klubu - Spolek prosazující spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě.

Jednání této diskuze zahájila a řídila předsedkyně Oranžového klubu Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně MPSV ČR. Velmi zajímavé a přínosné příspěvky k danému tématu přednesli Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra MZ ČR, MUDr. Radek Poláček, primář Gynekologicko - porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku, Mgr. Marie Čermáková, předsedkyně Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády ČR pro rovnost žen a mužů a Ing. Zuzana Brzobohatá, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru a také místopředsedkyně Oranžového klubu. Ve velmi bohaté diskuzi vystoupily přítomné ženy s osobními zkušenostmi s daným tématem, s problematikou současných porodů a také i tristních mezilidských vztahů.

Členky Oranžového klubu pečlivě zorganizovaly tuto diskuzi, za což si zaslouží velké poděkování, ale je velká škoda, že se jí nezúčastnilo více zájemců.

Za SDŽ Praha se této velmi zajímavé diskuze zúčastnily také i předsedkyně Marie Vaicová a místopředsedkyně Jiřina Slavíková.

Mgr. Jiřina Slavíková
předsedkyně klubu SDŽ Praha 8Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru