Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Jak na rovnost?


Mezinárodní konference k průběžnému vyhodnocení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 s názvem Jak na rovnost ? se konala 21. 6. 2018 v How2base HALL na Praze 2 a pořádal ji Úřad vlády České republiky.

Konference se uskutečnila v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Tato konference byla rozdělena do tří bloků a dvou interaktivních seminářů, ve kterých postupně vystoupili se svými velmi zajímavými a podnětnými příspěvky přední odborníci na dané téma z naší republiky i ze zahraničí.

První blok konference měl název Reflexe dosavadního plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020, druhý blok měl název Genderová rovnost jako výzva pro střední Evropu a třetí blok měl název Inspirace zahraničím - příklady dobré praxe. Po obědě se nejdříve konal Interaktivní seminář k ne/rovnosti na trhu práce a pak následoval Interaktivní seminář k zapojování mužů do prosazování rovnosti.

Po celou dobu konference bylo zajištěno na vysoké úrovni tlumočení a pohoštění pro všechny přítomné a celý prostor byl bezbariérový.

Medailonky všech vystupujících jsou zveřejněny na odkaze : 1url.cz/ot7HZ.

Konference byla hodnocena všemi účastníky velmi pozitivně a všichni organizátoři si zaslouží velké poděkování a upřímný obdiv za její realizaci.

Konference se zúčastnila také i Jiřina Slavíková, předsedkyně Klubu SDŽ Praha 8.

V Praze dne 21. 6. 2018
Mgr. Jiřina Slavíková
předsedkyně Klubu SDŽ Praha 8Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru