Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Poděkování za pěknou akci


Rád bych poděkoval za akci "Za krčskými muflony a na Labuť" Mgr. Libuši Pešlové, předsedkyni Sociálně demokratických žen Praha 4 a Mgr. Jiřímu Jaklovi, tajemníkovi platformy Zvonečník při ČSSD, kteří tuto přínosnou a zajímavou akci v sobotu 21. ledna 2017 připravili.

Byla to velmi příjemná naučná ekologická vycházka v nádherném zimním, slunečném počasí. Seznámili jsme se s problematikou zvěře ve městě, hlavně s otázkou vyváženosti mezi prospěšností takového chovu a škodami, které zvěř páchá na okolí a životním prostředí.

V areálu Thomayerovy nemocnice jsme navštívili vyhřívající se na sluníčku asi 30ti hlavé stádo. Na jednu stranu je jistě pro pacienty zpestřením jejich nedobrovolného pobytu, někdy přímo terapií s kladnými vlivy na jejich psychiku. Na druhou stranu se mufloni rychle množí a ničí své okolí, jak okusem stromků, tak třením o stromky. Na kůře stromů to bylo patrné a časem kůra zcela zmizí a stromek usychá. Travnaté plochy sice spásají, což je jistě užitečné, ale zároveň svými výkaly znečišťuji chodníky u pavilonů, a to asi není v nemocnici příliš hygienické. V areálu se v minulosti pohybovalo až 80 kusů. To bylo zcela neúnosné a ve spolupráci s Českými lesy hl. m. Prahy se toto množství muselo redukovat na dnešních asi 30 kusů.

V době naší návštěvy jsme viděli, jak dospělí samci se předními kopýtky opřeli o stromek a ve značné výši začali strom okusovat. Ještě jsem nikdy neviděl jak koza (muflon je s kozami příbuzný) leze po stromě. Přirozeným prostředím muflonu jsou skály. Musejí si stále obrušovat kopýtka, a to asfaltovým cestám v areálu taky moc neprospívá.

Muflony jsme se pokusili doneseným krmivem i dokrmovat, ale byli z našeho zájmu dost "nesví". A tak se pustili pouze do jablíček, strouhaná, vařená mrkev, řepa a brambor jim moc nechutnaly.

V druhé části této vycházky jsme u rybníka Labuť pozorovali vodní ptactvo, kachny a labutě s mladými. Bylo tam více druhů kachen a zajímavé byly kachny, které měly zelené nohy. Pokusili jsme se je i nakrmit mrkví, bramborem, vločkami, ale i vánočkou, ta jim chutnala nejvíce. O ptactvu nám vyprávěl ornitolog pan Sedláček.

No a v příjemné restauraci Labuť jsme všechny zážitky přikrmování zvěře a ptactva prodiskutovali. Přišla řeč i na problematiku životního prostředí Prahy, které jsme diskutovali s Ing. Bodenlosem, bývalým místostarostou Prahy 4. Nakonec jsme probírali i politická témata životního prostředí, která by měla pomoci Sociální demokracii.

Ekologicko naučná vycházka a debata splnila svůj účel. Škoda že se nezúčastnilo více členů ČSSD, hlavně z Prahy 4. Překvapila mě větší účast sociálních demokratů a sympatizantů z Prahy 12, 5 a7.

Tak snad příště.

Ing. Zdeněk Jiskra
sympatizant a volič ČSSDPoslat emailem
Vytisknout
Nahoru