Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Exkurze do sklárny Rückl Crystal v Nižboru


20. 5. 2017 se konala velmi zajímavá exkurze do sklárny Rückl Crystal v Nižboru, kterou zorganizovaly a účastnily se jí představitelky SDŽ z Prahy.

Během odborně komentované prohlídky v jednotlivých provozech měly účastnice exkurze možnost seznámit se s velmi náročnými pracovními obory ve sklárně, s problematikou odměňování za vykonanou práci, používáním ochranných pomůcek při práci aj. Při neformálním setkání s přítomnými ženami diskutovaly také o stále tristní situaci žen v naší republice, která se týká zejména nižších platů žen oproti mužům za stejně vykonávanou práci, umisťování žen na kandidátních listinách na zadní, tedy nevolitelná místa ve volbách různých typů a z toho samozřejmě vyplývá i nevyrovnané zastoupení žen v politice a v rozhodovacích pozicích. Učňovské školství se již delší dobu potýká s nezájmem mladých lidí o obory ve sklářství, což je jistě velká škoda, a proto musí ve sklárně stále zaškolovat pro zajištění jednotlivých provozů i neodborné pracovníky. V prodejně sklárny si návštěvníci mohou zakoupit velmi krásné a nápadité skleněné výrobky a také i zhlédnout instalované video o práci ve sklárně Tato exkurze se velmi vydařila a lze ji vřele doporučit všem zájemcům.

V Praze 23.5.2017
Jiřina Slavíková
předsedkyně klubu SDŽ Praha 8Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru