Přejít na obsah

SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

Zahájení Komunitního centra Karlín


Dne 14. 6. 2017 v odpoledních hodinách se konalo v konferenčním sále v hotelu Alwyn v Karlíně na Praze 8 slavnostní zahájení nového projektu KCK - Komunitní centrum Karlín, jehož partnerskou organizací bude také i CID - Centrum integrace dětí a mládeže. Seznámení s tímto velmi zajímavým a potřebným projektem, přednesly Ing. Zuzana Bejó a PhDr. Marie Petrželová.

Po slavnostním zahájení následoval kulturní program, ve kterém zazpívala několik jazzových písní se svým doprovodem P. Vlková, s písněmi od Beatles vystoupily děti ze ZŠ P. Strozziho, tradičně zahrály několik skladeb nadějné malé harfistky a své velmi emotivní básně přednesla V. Jíchová. Konferenční sál byl vyzdoben velmi pěknými a zajímavými malbami na plátnech, které vytvořily dětí ze základní školy P. Strozziho.

Ukončením kulturního programu následovalo pohoštění pro všechny přítomné a také i diskuse ke komunitnímu životu v Karlíně, do které se aktivně zapojili i přítomní zástupci z MČ Prahy 8 a přislíbili novému projektu pomoc.

Všem pořadatelům a účinkujícím této velmi zdařilé akce patří velké poděkování.

Slavnostního odpoledne se zúčastnila také i představitelka Klubu SDŽ Prahy 8.

Mgr. Jiřina Slavíková
předsedkyně Klubu SDŽ Praha 8Poslat emailem
Vytisknout
Nahoru